The ESG Shipping Awards

Megaron Conference Centre Leoforos Vasilissis Sofias and Kokkali 1, Athens